EigenZinnig zijn binnen Dynamiek

Hoe blijf je aan het roer binnen de dynamiek van veranderingen? Hoe kan je je verder ontwikkelen als professional binnen je beroep? Hoe maak je bewustere keuzes ten aanzien van eigen welzijn en ontwikkeling? Hoe verhoud je je ten aanzien van de huidige corona periode?

Wie ben jij als professional?

Veel organisaties zitten in een proces van verandering en ontwikkeling en de wereld is meer dan ooit in beweging. Nu al helemaal tijdens de corona crisis. Daarin wordt veel gevraagd van je veerkracht. Om optimaal te functioneren, zonder jezelf te verliezen, vraagt van iedereen wat anders.

Voor wie supervisie en coaching?
Ik begeleid professionals die werkzaam zijn in de zorg, onderwijs en het sociaal domein. Het werkveld waar de menselijke relatie centraal staat in de dienstverlening. Om je te blijven ontwikkelen als professional, is het van essentieel belang eigen interne processen te herkennen die bewust en onbewust plaatsvinden. Dit middels zelfreflectie.

In mijn begeleidingspraktijk als supervisor en coach ontmoet ik zowel managers als (beginnende) medewerkers, artsen en verpleegkundigen, docenten en studenten.

Wat levert het je op?
Je kennis en inzicht ten aanzien van je (beroeps)identiteit zal door supervisie en coaching vergroot worden. Dit zorgt voor een stevige professionele en persoonlijke basis.

Je kunt vanuit eigenheid en zinnigheid flexibeler inspelen op hetgeen zich aandient in de dagelijkse praktijk, waarbij je trouw blijft aan je eigenheid in je handelen. Je kan daardoor beter meebewegen binnen de snelle veranderingen die je tegenkomt binnen je beroep en organisatie, zonder jezelf te verliezen.

Kwaliteiten (her)ontdekken
Ik werk vanuit de visie dat iedereen kwaliteiten in zich heeft van waaruit verdere ontwikkeling kan plaatsvinden. Deze kunnen weer herontdekt worden of in een nieuw licht geplaatst worden. In de hectiek van alledag vraagt dit in de begeleiding om vertraging. Stilstaan bij wat er is en daaraan betekenis geven door reflectie.

Werken vanuit de dialoog
Het begeleidingsproces verloopt via de dialoog. Hierin werk ik intuïtief, met kennis en kunde van leer-en ontwikkelprocessen. Dit vanuit een accepterende, niet oordelende houding, Friese nuchterheid, waarin de ander mag zijn wie hij of zij is.

Ik werk inmiddels ruim 25 jaar als professional binnen grote zorgorganisaties, welke ervaring ik meeneem in de begeleidingscontacten.

Lees meer op deze website over supervisie en coaching. In een vrijblijvend eerste gesprek kunnen we samen kijken welke begeleiding voor jou passend zal zijn.